Els nostres Serveis

Contacti amb nosaltres

"SERVEIS DE QUALITAT I PROFESSIONAL"

El procurador dels Tribunals és un llicenciat en Dret expert en Dret Processal, capaç de redactar qualsevol tipus d’escrit o de realitzar qualsevol tipus de gestió davant dels diferents organismes de l’Administració de Justícia.

Compleix una important funció de col·laboració amb el lletrat director dels procediments: resol consultes o dubtes, i impulsa els processos preparant els escrits de tràmit que procedeixin en cada moment. Aquesta és la filosofia que inculquem als nostres empleats i la màxima que apliquem en el nostre dia a dia.

Representació tècnic jurídic-processal en tota classe de procediments que se substancien davant els Jutjats que conformen l’àmbit d’actuació territorial en els partits judicials del Vendrell i Tarragona.

Procediments judicials en general (civil, penal, mercantil, laboral, contenciós-administratiu).
Diligenciament d’exhorts, oficis i manaments.
Control d’assenyalaments i terminis de tots els assumptes.
Control de recuperacions, subhastes, possessions i embargaments.
Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil i civil.
Gestions en administracions públiques (ajuntaments, delegacions territorials, etc.).
Publicació d’edictes i anuncis oficials en BOE, BOP i premsa.

Despatx informatitzat.

Direcció

Carnisseria, 9
43700 El Vendrell (Tarragona)

Horari

Dilluns a divendres
de 9h. a 19h.

Obrir xat
Hola,
¿En què podem ajudar-lo?